Türkiye’de Laiklik Serüveni

0
87

Bugün, her kavramın lügatte bir tarifi vardır, ama laikliğin bir tarifi yoktur. Çünkü laiklik yabancı bir kelime olup ülkemize Fransa‘dan ithal ettiğimiz bir uygulamadır. Her ülke farklı şekilde uygulamalarda bulunmuştur. Kimi (Fransa) kilise ile anlaşmış kimi (İspanya) dine göre tatil günleri belirlemiştir.

Bizim uygulamamız zor şartlarda olmuştur. Ülkenin zor şartlardan kurtulması, sistemin yanıt veremeyip rejim değişikliğine gitmesi, cahil kesimin hayli yüksek olması, laik rejime sıkıntı yaratmıştır.

“Laikliğe ne ihtiyacımız var canım????”

laiklik

Düşünün, halifelik sizin ülkenizde ve bir emirle tüm İslam dünyasını savaşa çağırıyorsunuz, ama kimse bu çağrıya kulak asmıyor ya da bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor.

Çanakkale Savaşı‘nda yapılan cihad ilanı ile Osmanlı devletine yardımda bulunmamış, aksine içerdeki sözde İslam savunucuları tarafından engellenmeye çalışılmıştır.

Böyle bir mekanizmanın işlemesine ne gerek vardır!

Tekke ve zaviyelerin amacı dışına çıkması, sahte din adamlarının resmi ve özel hayatta sıkıntı çıkartıp halkı isyana teşvik etmeleri, din adamlarının dini arkasına alarak halktan para toplaması ülke için tehlikeydi ve operasyonun düğmesine basıldı.

Yıl 3 mart 1924. Son halife Abdulmecit Efendi ilga ediliyor ve halifelik kaldırılıyor.Tekke ve zaviyeler kapatılıyor, molla, derviş gibi dini kavramlar yasaklanıyor, sahte din adamları yakalanıyor ve idam ediliyor! Bunların bir anda kaldırılması halk üzerinde negatif etki yaparak yeni oluşum ve kavramların türemesi rejim  için sıkıntıya giriyor ve sert biçimde bastırılıyor..!

Bu olayların olması ne kadar olumlu olmuştur? Ama günümüzün laikliğine az da olsa temel yapı taşı olmuştur.

Atatürk-25

Yıl 1950 ve Chp’nin devrilerek demokrat partiye iktidarı emanet etmesi biraz da olsa laikliğin doğru yola gelmesine neden olacak politikalar izlemiştir. Ezanın Arapça okunması, dini ibadetin Arapça yapılması, askerin cemaate yumuşak politikalar uygulaması halk üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Ancak laiklik tam olarak uygulamamıştır. Çünkü askeri darbe yapılmış ve yeni anayasanın yapılması ile laiklik kavramı başka bir hal almıştır.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan‘ın bir görüşüyle devam edelim. “Laiklik yabancı bir kelimededir ama Anayasamızın ilk maddelerinde yer alan T.C.’nin resmi dili Türkçe”  diyerek başta hata olduğunu söylemektedir. Demem odur ki dönemin anayasasında yer alan laiklik kavramı döneme ilişkin hatalarını devam ettirmektedir.

Başörtüsü ile üniversitede, lisede öğrenim görememeleri, sağlık, adalet vb diğer kamu alanlarında başörtülü kadınların çalışamaması, öğle arasının saat 1’de olması 12’ye alınmayıp cuma namazının kılınmasına izin verilmemesi, laiklikten aşırı laikçiliğe kaçıp din özgürlüğünü yerine getiremedikleri için anayasa, hak ve özgürlük ihlalleri yapılmıştır. Zaman su gibi akıp geçmekte ve askeri müdahaleler devam etmektedir. Aşırı özgürlüklerin neden olduğu anayasanın kabul olmadığı bir dönemde askeri müdahale olmuştur. Yeni anayasa çalışmaları devam etmiş ve kurmayların hazırladıkları anayasa sosyal refah politikalarını, hak ve özgürlükleri, laikliği ele alan çerçeve bir anayasa hazırlamıştır. Yine bu  yeterli olmamıştır, öğrenim gören insanların üniversitelere giriş yapamaması, başörtüsü engeli devam etmektedir.

clip_image0201

Yıl 2002 ve AKP’nin dini özgürlükleri dikkate alan projeler vaat ederek iktidara gelmesi ve bu yönde politikalar uygulaması, anayasa da değişiklikler yapması, madde 14 gibi düzenlemeler getirmesi laiklik kavramının düzenlenmesini en iyi şekilde yapmış ve uygulamıştır.

Günümüzde bazı insanların aşırıya kaçması ya da laikliğin elden gitmesi gibi davranışlarda, sözlerde bulunması yanlıştır. Bunu e-muhtura olayında  görüyoruz. Askeri kuvvetlerin e-muhtura yayınlayarak hükümete tehditte bulunması, laikliğin elden gitmesi, aşırılığa kaçması gibi davranışlar sergilemesi gibi düşünceler oluşturmuştur. Halkın Cumhuriyet mitingleri yapması, halkın ikileme düşürülmesi , belli psikolojik tahribatlar görmesini sağlamaktadır.

Nitekim bu uygulamalar yanlıştır ve siyasi olarak başka planlar üzerinde durulmuş, laiklik ön plana sürülmüş,  farklı politikalar uygulanmaya çalışılmıştır. Çünkü laiklik anayasamızda en iyi şekilde temsil edilmektedir.  Şu anda yapılan politikalarla günümüz sistemine uygulanmaya çalışılmaktadır…

Yorumlar

yorumlar

YORUM YOK

CEVAPLA